Çocuk, Ergen, Genç Danışmanlığı


  • Anasayfa
  • Çocuk, Ergen, Genç Danışmanlığı

Çocuk, Ergen, Genç Danışmanlığı


Çocuk/ ergen danışmanlığı, çocukla ve ergenle birebir yürütülen danışmanlık hizmetidir. Çocuk/ ergenin sosyal alan içinde kendini ifade edebilmesi, yeteneklerini kavrayabilmesi, içinde bulunduğu ve yaşadığı sıkıntılı durumdan çıkarak arkadaşlarıyla, ailesiyle, okul alanı içinde sağlıklı ve kaliteli ilişkiler geliştirmesini sağlamak amaçlanır.


Çocuklukta yaşanan bilişsel, duygusal, fiziksel sıkıntılar çocukların yetişkinliğe geçtikleri dönemde de etki edebilmektedir. Çocukluk dönemindeki sıkıntılı durumlara, bulunduğu dönem içerisinde erken müdahale edilmesi gelecekte hayat standartlarını yükseltmesini engelleyen faktörleri ortadan kaldıracaktır ve kaliteli yaşam standartlarına ulaşmasını kolaylaştıracaktır.


Davranış ve Uyum Sorunları

Sınav Kaygısı

Sınav Dönemi Stresleri

Kendine Güvensizlik

Okul başarısızlığı

Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen konular arasında yer almaktadır.