Narrative Terapi


Narrative Terapi


Narrative terapi günümüzde öyküsel terapi olarak da bilinmektedir.  Narrative terapi bireyi ana eksene alan bir yapıdadır.  geleneksel terapi yöntemlerinden ayrılır. Danışanların terapiye getirdiği hikayeler üzerinden insan deneyimlerini anlamaya çalışır. Bu yüzden öyküsel terapi yöntemi bireylerin ve ailelerin ulaşması gereken geleneksel prensipleri kenara bırakır. Danışanlarla yapılan çalışmalar bu yüzden bir özgürleşme sürecidir. Terapi sürecinde sorunların nedenlerinden ziyade anlamları ve istisnai durumları üzerinde durur. 

 Buradaki temel esaslar danışanların sorunları ve zayıflıklarının terapinin odağından çıkmış olmasıdır. Danışanların güçlü yanları ve sorun çözme becerileri asıl kaynak olarak görülmeye başlandı. Diğer yandan ise danışan ve terapistin eşit ilişki kuran birer yol arkadaşı olduğu fikri hakim oldu.