Psikodinamik Terapi


Psikodinamik Terapi


Danışanların duygularının, düşüncelerinin, erken yaş tecrübelerini ve inançlarının gözden geçirilerek hayatlarını ve hali hazırdaki sorunlarını anlamaya ve zaman içinde geliştirilen kalıpların değerlendirmesidir. Kalıpların tanınarak, insanların yaşadıkları durumlarla nasıl baş ettiklerini görmelerine ve başa çıkmak için savunma mekanizmalarının nasıl kullanıldıkları ve değiştirmek için atılan adımlar seans konusunun içeriğini oluşturmaktadır. Terapötik ilişki psikodinamik terapide merkezi bir noktadır; Terapötik ilişki danışan ve danışman arasında kurulan güven ilişkisini ifade etmektedir. Dinamiği değiştirmede en etkili faktör olduğuna inanılır.


Psikodinamik terapi, bireylere, çiftlere, ailelere veya gruplara kısa veya uzun vadeli terapi olarak uygulanabilmektedir.  Kısa  süreli psikodinamik terapi 25 seans kadar sürebilirken, uzun vadeli psikodinamik terapi iki yıl veya daha fazla sürebilir.


Terapistin en önemli görevlerinden biri danışanın geçmişini araştırmaktır. Hastanın çocukluk ve erken yaş deneyimlerinin konuşulması psikodinamik seansların büyük bir kısmını alacaktır çünkü bu terapi biçimi bu deneyimlerin danışanın mevcut sorunlarına önemli bir etkisi olduğunu varsaymaktadır.Duygulanımın ve duygu ifadesinin üzerinde odaklanma

Yaşantısal yönlerden kaçınma çabalarının araştırılması

Tekrar eden temaların ve örüntülerin belirlenmesi

Geçmiş yaşantıların tartışılması

Kişilerarası ilişkiler üzerinde odaklanma

Terapötik ilişki üzerinde odaklanma

İsteklerin, düşlerin ve düşlemlerin araştırılması/ortaya çıkarılması üzerine çalışılmaktadır.