UYGULANAN TEKNİKLER


UYGULANAN TEKNİKLER


                                                                         UYGULANAN TEKNİKLER


Online
Terapi

Yüz
yüze terapide verilen psikoterapi hizmetinin internet aracılığı ile skype,
telegram, whatsapp gibi uygulamalarla uygulanan halidir. Yüz yüze
gerçekleştirilen bütün ekoller online terapi üzerinden de
gerçekleştirilebilmektedir.

*Online
Terapi hakkında detaylı bilgiye Sıkça Sorulan Sorular kısmından ulaşabilirsiniz

 

Şema
terapi

Şema terapi bir psikoterapi modelidir.
Değiştirilmesi zor, çocukluk ve ergenlik döneminde belirgin kökenleri bulunan
psikolojik bozuklukların, açıklanması ve tedavisine ilişkin kuramsal ve
uygulamaya yönelik bir model olarak tanımlanır.

 

Şema terapi, pek çok psikoterapi ve gelişim
modelini işlevsel bir şekilde bir araya getiren bütüncül psikoterapi modelidir.
Bütüncül yapı içerisinde; bilişsel, davranışsal, psiko-dinamik, bağlanma ve
geştalt modelleri yer almaktadır. Şema terapi, insanı ve sorunlarını anlamaya
ve bu sorunlara çözüm üretmeye çalışırken, çok geniş bir bakış açısı
kullanmaktadır.

 

Şema terapi; terapi sürecinde düşünce ve
davranış yapılarını hayati olarak kabul eder; ayrıca duygusal değişim, deneysel
teknikler ve terapi ilişkisine de aynı düzeyde ağırlık verir.

 

Şema terapinin çıkış amacı, kronik kişilik
sorunlarına (borderline kişilik bozukluğu ve narsisistik kişilik bozukluğu
gibi) bir çözüm bulabilmektir. Ancak şema terapi geldiği noktada, kronik
depresyon, çocukluk travmaları, suçlular, yeme bozuklukları, çift çalışmaları,
madde kullanımı gibi klinik problemler ve bozukluklarda uygulanmaktadır.

 

Şema terapi insani bir yaklaşımdır. Patolojik bir durum
olarak görmek erine normalleştirir. Buna göre hepimizin şeması (psikolojik
sorunlara altyapı oluşturan yapısı), baş etme biçimleri (şemalarla başa çıkma
yolları) ve modları (pek çok şema ve başa çıkma biçiminden oluşan yapıları)
vardır.

 

Varoluşçu
Terapi

Varoluşçu ekol, kaliteli ve hayattan
doyum alarak yaşamak için , hayatın zorlukları ve sınırlarıyla yüzleşmenin
öneminden bahseder.  Sınırları kabul
etmek ve seçimler yapıp, sorumluluğunu almak bu yoldaki en önemli adımdır .
Varoluşçu terapi, kendinizi ve yaşam koşullarınızı belirlemeyi ve de
zorlandığınız yaşam krizleri ve ilişkilerinizi anlamlandırma konusunda yardımcı
olmayı hedefler. Bununla birlikte, en çok da kişinin kendine dair daha derin
bir anlayış geliştirmesini hedefler. Siz değişince dünya değişir.

 

Varoluşçuluğun
Temel İlkeleri


Seçim yapabildiğimiz için özgürüz.


Seçimlerimizden biz sorumluyuz.

• Yaşam,
olmak istediğimiz kişiyi ortaya çıkarma projesidir.

 

Psikodinamik
Terapi

Danışanların duygularının,
düşüncelerinin, erken yaş tecrübelerini ve inançlarının gözden geçirilerek
hayatlarını ve hali hazırdaki sorunlarını anlamaya ve zaman içinde geliştirilen
kalıpların değerlendirmesidir. Kalıpların tanınarak, insanların yaşadıkları
durumlarla nasıl baş ettiklerini görmelerine ve başa çıkmak için savunma
mekanizmalarının nasıl kullanıldıkları ve değiştirmek için atılan adımlar seans
konusunun içeriğini oluşturmaktadır. Terapötik ilişki psikodinamik terapide
merkezi bir noktadır; Terapötik ilişki danışan ve danışman arasında kurulan
güven ilişkisini ifade etmektedir. Dinamiği değiştirmede en etkili faktör
olduğuna inanılır.

Psikodinamik terapi, bireylere, çiftlere, ailelere veya gruplara kısa veya
uzun vadeli terapi olarak uygulanabilmektedir. 
Kısa  süreli psikodinamik terapi
25 seans kadar sürebilirken, uzun vadeli psikodinamik terapi iki yıl veya daha
fazla sürebilir.

Terapistin
en önemli görevlerinden biri danışanın geçmişini araştırmaktır. Hastanın
çocukluk ve erken yaş deneyimlerinin konuşulması psikodinamik seansların büyük
bir kısmını alacaktır çünkü bu terapi biçimi bu deneyimlerin danışanın mevcut
sorunlarına önemli bir etkisi olduğunu varsaymaktadır.

 

 

Duygulanımın ve duygu ifadesinin üzerinde
odaklanma

Yaşantısal yönlerden kaçınma çabalarının
araştırılması

Tekrar eden temaların ve örüntülerin
belirlenmesi   

Geçmiş yaşantıların tartışılması

Kişilerarası ilişkiler üzerinde odaklanma

Terapötik ilişki üzerinde odaklanma

İsteklerin, düşlerin ve düşlemlerin
araştırılması/ortaya çıkarılması üzerine çalışılmaktadır.

 

Oyun Terapisi

Oyun çocuğun kendini ifade edebildiği, yeteneklerini
farkettiği, zihinsel, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirebileceği
önemli bir alandır. Çocuklarla iletişim kurmanın, onların dünyasını paylaşmanın
bir çok yolu vardır. Oyun, bu yolların en doğal olanı, en sık kullanılanı ve en
sağlıklı sonuç verenidir. Oyun her çocuğun içinde yaşadığı ve mutlu olduğu bir
dünyadır.

Yetişkinler için danışmanlık ne ise, çocuk
için de oyun terapisi odur. Oyun terapisi, kelimeler yerine oyuncakları
koyarak/kullanarak çocuklara kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olur.

 

Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu bir
şekilde yaşamlarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Oyun terapisi,
oyunla çocuğun kendini ifade edebilmesi için doğal ortamda bulunma temeline
dayanır.

 

Oyun ve oyuncak kullanarak çocukla iletişim
kurmaya, olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur.

 

Çocukların oyunları ve oyuncakları kullanarak kendilerini
ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir. Kendilerine güvenli
bir ortam sunan oyun terapisti ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için
cesaretlendirilirler.